FORMULARZ ZGŁOSZENIA SZKODY

Zgłoś nam swoją szkodę, a znacznie zwiększysz szanse na uczciwe odszkodowanie.

Zobacz, co zyskasz zgłaszając nam swoją szkodę

WYBIERZ ETAP SZKODY

Na jakim etapie jest Twoja szkoda?

  

Rodzaj szkody i Towarszystwo Ubezpieczeniowe

Towarzystwo ubezpieczeniowe SPRAWCY

Towarzystwo ubezpieczeniowe POSZKODOWANEGO

Towarzystwo ubezpieczeniowe

Do którego ubezpieczyciela zgłosiłeś szkodę?

DATA SZKODY

  

Rodzaj pojazdu i jego dane

  

Co się stało?

  

Czy na miejscu zdarzenia była policja?

  

Uszkodzenia pojazdu

  

Dane kontaktowe zgłaszającego

 

ZAŁĄCZ DOKUMENTY:

Sprawdź listę niezbędnych dokumentów: Kliknij i zobacz listę

© 2019 Copyright Beker Polska. Auto BEKER sp. z o.o. sp.k. informuje, że na podstawie umowy zawartej z BEKER Polska sp. z o.o. sp. k. uprawniona jest do korzystania ze strony internetowej będącej własnością BEKER Polska sp. z o.o. sp. k.